Barnehagedagen 2019

mygg Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager. Under slagordet: «Jeg lurer på ...» vil Barnehagedagen 2019 vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.
Det barna her lurte på var bl.a: "Hvorfor må vi ha mygg?" - "Hvordan lages tordenvær?" - Hvorfor er fjell så høye?" "Hvor varmt er det på sola?"
- og vi undrer oss og googler.... :) og lager et lite prosjekt på ett av spørsmålene.