www.engerbarnehage.no

Fortsatt stengt barnehage.

koronavirusRegjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Tiltakene kan bli ytterligere forlenget. Regjeringen vil foreta en ny vurdering av situasjonen i løpet av påskeuken.
Dette gjør at det planlagt foreldremøte blir utsatt på ubestemt tid.
Har du spørsmål, eller vil prate litt om ting som fungerer bra/ ikke fungerer bra, så ta bare en telefon til meg på 902 26 917.
2020-03-25 Enger barnehage