www.engerbarnehage.no

Fortsatt stengt barnehage.

CB030118Kjære forsatte ved Enger barnehage.
Tre uker med en annerledes hverdag er gått, og nå går vi inn i påskeferie. Vi har hatt kontakt med dere alle i løpet av denne tiden, og har fått mange gode tilbakemeldinger. Selv om det kan bli både hektisk og litt "tett på", så opplever vi at dere har det bra og holder hodet kaldt. Jeg må også få lov til å skryte av mine medarbeidere som har hjemmekontor, og følger opp alle oppgaver jeg pålegger dem. Som et videre smitteverntiltak, har Kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av barnehager og skoler frem til og med 24.04.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge seneste 20.04.2020
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i smittevernloven.
Jeg ønsker dere ei så god påske som mulig. Ta vare på deg selv og andre.
2020-04-06 Enger barnehage