www.engerbarnehage.no

Oppdatering

koronavirus

Utvida og oppdaterte retningslinjer for samfunnskritiske funksjoner finner du her. Bl.a er Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Personell i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage- og skoleplass.  https://www.udir.no/korona#ikkehjemme 

 

 

2020-04-14 Enger barnehage