www.engerbarnehage.no

Kan/ kan ikke, komme i barnehagen..

koronavirus

Det har vært, ( og kommer til å bli...) mange spørsmål omkring NÅR barna kan komme i barnehagen og ikke, under denne pandemien. Det er en vanskelig vurdering og det skaper en del frustrasjon. Men Sigdal kommune, har sammen med kommunelegen, sendt ut et skriv som er så oppklarende som det går an i disse tider..! Legger ved vedlegget som dere også har fått utdelt;Informasjon til foreldre til barn i barnehage.docx og en link til Sigdal kommune sine sider:nyhetsartikkel på nettsida

2020-09-03 Enger barnehage