www.engerbarnehage.no

Koronanytt

Barn ved port

Her kan du finne en liste over det FHI mener er det viktigste dere som foreldre eller foresatte trenger å vite om de nye tiltakene akkurat nå. Håper den er nyttig i en koronahverdag som fortsatt er preget av mye informasjon og mange endringer.

https://sigdal.custompublish.com/skole-og-barnehage.525541.no.html  

2022-01-20 Enger barnehage