Avdeling - Enger barnehage.

garderobe 1_150x113

Enger barnehage. Vi har 1 avdeling i vår barnehage, hvor det går barn fra 1-6 år. Barnehagen fikk utvidet antall barnehage plasser i 2008. Det vil si at vi kan ta inn barn opp til 24 plasser +. Siden det barn i ulike aldre, er vi bevisste på å dele opp gruppen under ulike aktiviteter. Det kan være eks i samlingsstund og utetid.

Barnehageåret 2014-2015 har vi pusset opp store deler av barnehagen. Vi har laget større, mer funksjonell og finere yttergarderobe, vi har kjøpt inn nye gardrobeplasser/skap til inne-garderoben, ordnet nytt kontor for daglig leder og pedagogiske ledere, det er lagt nytt belegg og vi har satt inn nytt kjøkken! Har blitt så flott !!