Avdeling - Enger barnehage.

garderobe 1_150x113

Vi har 1 avdeling i vår barnehage, hvor det går barn fra 0-6 år. Siden det barn i ulike aldre, er vi bevisste på å dele opp gruppen under ulike aktiviteter. Det kan være eks i samlingsstund og utetid. Vi har fokus på et inkluderende og livsmestrende miljø.

Vi har de siste årene pusset opp store deler av barnehagen. Vi har laget større, mer funksjonell og finere yttergarderobe, vi har kjøpt inn nye gardrobeplasser/skap til inne-garderoben, ordnet nytt kontor for daglig leder og pedagogiske ledere, det er lagt nytt belegg, vi har satt inn nytt kjøkken, bytta noen vinduer, oppgradert hele leikeplassen og fått bygd et flott vogn og sykkelskur..., som har blitt så flott at vi kaller det "herligheten" :)