Referat fra foreldremøte høsten 2019

Her kan du leser referatet fra foreldremøte høst 2019. klikk her !