Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen 2021 arrangeres 9. mars. Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». I Enger tar vi turen opp på gjenvinningsstasjonen som ligger i nærmiljøet vårt, for å lære litt om prosessene rundt gjenvinning, -hva som skal kastes hvor, og hvorfor.. Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt.