Månedsplan juni og juli 2020

Her kommer månedsplanen for juni og juli!Juni 2020.pdf

2020-05-29
barn med  maling

Åpning av barnehagen

Den 27 april åpner barnehagen igjen, men hverdagen blir litt annerledes for både barn, foreldre og ansatte. Det er mange smittevernhensyn å ta, og vi har fått en veileder som har mange restriksjoner og retningslinjer vi må følge. Vil du ha litt innsikt i hva dette går ut på, kan du lese veilederen her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

2020-04-22
koronavirus

Oppdatering

Utvida og oppdaterte retningslinjer for samfunnskritiske funksjoner finner du her. Bl.a er Ansatte i barnehager og ansatte på 1. – 4. trinn i skolen er fra 13. april 2020 regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Personell i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage- og skoleplass.  https://www.udir.no/korona#ikkehjemme 

 

 

2020-04-14
CB030118

Fortsatt stengt barnehage.

Kjære forsatte ved Enger barnehage.
Tre uker med en annerledes hverdag er gått, og nå går vi inn i påskeferie. Vi har hatt kontakt med dere alle i løpet av denne tiden, og har fått mange gode tilbakemeldinger. Selv om det kan bli både hektisk og litt "tett på", så opplever vi at dere har det bra og holder hodet kaldt. Jeg må også få lov til å skryte av mine medarbeidere som har hjemmekontor, og følger opp alle oppgaver jeg pålegger dem. Som et videre smitteverntiltak, har Kriseledelsen i Sigdal besluttet å opprettholde stenging av barnehager og skoler frem til og med 24.04.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge seneste 20.04.2020
Avgjørelsen er fattet med hjemmel i smittevernloven.
Jeg ønsker dere ei så god påske som mulig. Ta vare på deg selv og andre.
2020-04-06

samfunnskritiske funksjoner.

Legger ut oppdatert liste over samfunnskritiske funksjoner, som kan ha rett til omsorgstilbud fra barneahgen. Foreldre må forespørre dette selv.

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695619

2020-04-01
sykt barn

Omsorgspenger

Har du spørsmål ang omsorgspenger, finner du mange svar her:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

2020-04-01
koronavirus

Fortsatt stengt barnehage.

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Tiltakene kan bli ytterligere forlenget. Regjeringen vil foreta en ny vurdering av situasjonen i løpet av påskeuken.
Dette gjør at det planlagt foreldremøte blir utsatt på ubestemt tid.
Har du spørsmål, eller vil prate litt om ting som fungerer bra/ ikke fungerer bra, så ta bare en telefon til meg på 902 26 917.
2020-03-25
barn i ring

Råd om leik, samvær og felles aktiviteter.

Det er en del spørsmål knyttet til regler for hvordan barn og unge kan treffes. Det er viktig å i størst mulig grad unngå fysiske møter, samtidig som vi veit at barn og unge har et behov for å være sosiale med hverandre. klikk her for å lese dokumentet!

2020-03-23
Ole Brum visdomsord 8

Lag en god dag!

Først og fremst håper vi det går bra med dere alle i denne tiden, og alle holder seg friske og raske. Det kan kanskje bli litt kjedelig enkelte dager, og fantasien stopper kanskje litt opp med hva man kan finne på. Her kommer en liten «idé-liste» på hva man kan finne på i disse dager, Klikk her!

2020-03-18