Enda meir koronanytt ...

Barn ved portInfo fra Sigdal kommune.
I morgen er det varslet at det kommer lettelser i TISK og det er sannsynlig at disse lettelsene kommer til å ha tilbakevirkende kraft. Testing av friske barn er ikke lenger nødvendig, heller ikke hvis de er «øvrige nærkontakter» til medelever eller andre barn i barnehagen. Nå er det kun barn med symptomer som skal teste seg, eller de som har smitta personer hjemme i samme husstand. Dette er avklart med Pål Steiran kommuneoverlege, i dag. Det er viktig at de som får positive selvtester registrerer seg eller barnet sitt i selvregistreringsportalen på kommunens nettsider. De vil da motta en SMS fra smittesporingsteamet med beskjed om videre opplegg: isolasjon og testing / oppfølging av nærkontakter. Alle som har symptomer eller skal teste seg som nærkontakter, får gratis tester fra kommunen. Testene deles ut på teststasjonen, helsestasjonen eller helsestasjonen / legesenteret i Eggedal, etter avtale. Vi ber folk ringe på forhånd. Hvis barnet ikke har symptomer kan de gå på skolen / i barnehagen. Unntatt er de som har fått beskjed om testregime fra smittesporingsteamet (smittet person i samme husstand f.eks). Barn med symptomer skal være hjemme og foresatte kan ringe teststasjonen eller helsestasjonen og avtale testing / henting av selvtester.

Telefontid på teststasjonen mandag, onsdag og fredag kl. 08.15 – 10.15: 477 00 416
Helsestasjonen i Prestfoss: 913 44 552 / 476 88 007. Her kan det også avtales henting av tester i Eggedal.