Førstehjelp

Henry

" HENRY" , er et førstehjelpsopplegg som er laget av Røde kors, spesielt for barn i barnehagealder. Opplegget er veldig godt laget, og det var spennende og interessant for barna. Vi avsluttet uka med at barna skulle ha med seg bamsen/ kosedyret sitt til " legekontoret" vårt. Legen vår; Doktor Fizen Prompz, var ytterst profesjonell og dyktig i hånderingen av alle de ulike skadene som ble bahandlet.