inkluderende og livsmestrende miljø.

buske med hender

Legger ut PowerPoint som ble brukt på foreldremøte september 2019, om tema INKLUDERING,LIVSMESTRING,ROBUSTHET OG VOKSNES ANSVAR.

Inkluderende barnehagemiljø.pptx