Planleggingsdag.

plandag[1]_150x150

Det er felles planleggingsdag for alle barnehagene og skolene i Sigdal på FREDAG 16 november, og barnehagen er derfor stengt denne dagen.