planleggingsdag

plandag_150x150Personalet har innarbeidet planleggingsdag mandag 1 mars. Barnehagen er da stengt.