Planleggingsdag

plandag[1]_150x150Det er planleggingsdag for barnehagene FREDAG 4 NOVEMBER, og barnehagen er derfor stengt denne dagen.