samfunnskritiske funksjoner.

Legger ut oppdatert liste over samfunnskritiske funksjoner, som kan ha rett til omsorgstilbud fra barneahgen. Foreldre må forespørre dette selv.

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695619