Plasspriser fra januar 2019

Nye plasspriser fra januar 2019-> klikk her

Husk å oppdatere ditt faste betalingstrekk!

2017-11-27
buske med hender

inkluderende og livsmestrende miljø.

Barnehagen er med i et prosjekt som heter inkluderende bhg og skole miljø. Og ut fra dette har barnehagen laget sin egen lokale plan for de ansatte: her prater vi om noen av de viktige begrepene : Power Point fra foreldremøte; klikk her !

2018-09-25

Referat fra foreldremøte.

For å lese referatet; klikk her!

2018-09-25

Referat fra foreldreRÅDsmøte

For å lese referatet, klikk her!

2018-09-25

Referat fra foreldremøte vår 18.

For å lese referatet, må du klikke her !

2018-04-26

Månedsinformasjon for Januar

For å lese informasjonen, klikk her; ->Januar 2018.pdf

2018-01-15

Referat fra foreldrerådsmøte høst 17

Referat fra foreldrerådsmøte, klikk her!

2017-10-23

Referat fra foreldremøte høst 17

For å lese referatet fra foreldremøte, klikk her!

2017-10-23